TEL. RESERVES 93 114 05 80  //  634 515 715

Obrim de dimecres a diumenge de 10h a 17h. Per reserves: [email protected]
< ?php bloginfo('name'); ?>

Arquitectura bioclimàtica

Per reduir i optimitzar la quantitat d’energia necessària en la nostra activitat, vam construir el restaurant seguint els preceptes de l’arquitectura bioclimàtica, tenint en compte la previsió d’activitat tant a l’estiu com a l’hivern.

Amb un ús més eficient dels recursos aconseguim una activitat més respectuosa amb el medi ambient i aconseguim un estalvi important en costos.

Aquests són els set principis bàsics d’arquitectura bioclimàtica que vam seguir amb el projecte:

1· Ventilació creuada

La construcció disposa de ventilació natural creuada en les dues façanes per permetre que  l’aire circuli de manera eficient. A l’estiu permet gaudir millor de la brisa marina i a l’hivern ens permet ventilar millor amb petites obertures per evitar la creació d’humitat a la terrassa interior.

2· Ubicació

La ubicació de Lasal del Varador és molt bona, encarada a sud-est i sense cap edifici ni element que li faci ombra. L’adequació i la distribució dels espais són canviants, en funció de l’època de l’any:

 • Estiu: un únic espai obert al públic amb un doble sostre ventilat que ens permet no haver d’instal·lar aparells d’aire condicionat.
 • Hivern: 2 terrasses (una coberta i tancada, i una altra també coberta però a l’aire lliure i encarada al sud que permet l’entrada directa del sol.

 

La Sal dl V restaurant 38802 1 retallada

3· Protecció solar

  A la façana sud es col·loquen voladissos mòbils de protecció solar per a  l’estiu.

 4· Estalvi de l’aigua

  Els lavabos tenen doble sistema de pulsació de 6 i 9 litres per  descàrrega. No disposem d’un sistema de reciclatge d’aigua dels WC ja que per normativa només podem reciclar l’aigua de les aixetes del lavabo.

 5· Materials ecològics

  En el moment de l’obre vam buscar la millor relació entre ecologia i durabilitat.

  A partir de la combinació d’aquestes variables, vam triar els materials per a la construcció. No tots els materials són ecològics, però l’elecció va ser la més sostenible, ja que hem optat per allargar el màxim possible la vida dels materials, atès que estan exposats a una alta salinitat de l’aire.

Materials ecològics utilitzats:

 • Desaigües i canonades d’aigua de polipropilè (evitem l’ús del PVC, que és un dels materials més tòxics i contaminants)
 • Maons de Termoarcilla
 • Cablejat elèctric sense halògens

projecte2

 • Bigues de fusta amb el segell de gestió sostenible FSC
 • Aïllant tèrmic i acústic de suro
 • Pintures naturals mineralitzades
 • Vernissos ecològics
 • Panells de pladur ecològics de la marca Fermacell

6· Estalvi energètic bioclimàtic

A l’estiu evitem l’ús d’aparells d’aire condicionat, gràcies al doble sostre amb cambra ventilada que permet obtenir unes temperatures més fresques a l’espai de l’interior.

Disposem de doble vidre i tancaments d’alumini amb ruptura de pont tèrmic que ens garanteixen un bon aïllament tèrmic.

Tots els espais del restaurant reben llum natural directa.

7· Vegetació

Les plantes ajuden com a element de control tèrmic, a l’estiu detenen la radiació solar lateral i refresquen i oxigenen l’ambient.

    ar 47 Estudi d'arquitectura