TEL. RESERVES 93 114 05 80  //  634 515 715

Nous ouvrons tous les jours des 9h45 a 1:30h. Pour les réservations : [email protected]
< ?php bloginfo('name'); ?>

 

Une demarche durable

Sostenibilitat i hostaleria

El nou projecte d’hostaleria de Lasal del Varador s’ha construït seguint els principis de l’arquitectura bioclimàtica. L’objectiu és demostrar que amb un ús més eficient dels recursos aconseguim un activitat més respectuosa amb el mediambient i un estalvi important en costos.

Estudi bioclimàtic

Adequació i distribució dels espais. A l’estiu, un únic espai ventilat que ens permet no instal·lar aparells d’aire condicionat; a l’hivern, 2 terrasses (una de coberta i tancada, i una altra també coberta però a l’aire lliure i encarada al sud,permetent l’entrada directa del Sol.

Ventilació natural creuada.  A l’estiu permet gaudir de la brisa marina i a l’hivern, evitar la creació d’ humitat en la terrassa interior.

Materials ecològics

A partir de la combinació ecologia/durabilitat preu hem escollit els materials per a la construcció. En alguns casos per normativa i en altres casos per preu o disponibilitat ens hem vist obligats a utilitzar materials estàndars que no són ecològics.

Estalvi energètic

A l’estiu evitem l’ús d’aire condicionat, gràcies al doble sostre amb càmera ventilada que  permet obtenir unes temperatures més fresques a l’espai de la terrassa interior. – S’ha dotat de llum natural directa a tots els espais del restaurant, evitant així l’ús de l’electricitat per les llums durant el dia, els llums són de baix consum o dispositius d’encesa automàtics per optimitzar el consum. – Plaques solars tèrmiques que escalfen l’aigua per l’ús diari.

Minimització del transport i embolcall en la compra dels productes

A més de reciclar, es tracta de generar el mínim volum de residus possible, tenint en compte el procés de fabricació i el transport d’un producte. Per tal de minimitzar el seu impacte mediambiental, tenim en compte la compra de productes amb poc embolcall, amb envàs reciclable o a granel i la possibilitat de comprar a proveïdors locals.

projecte5

projecte2