TEL. RESERVES 93 114 05 80  //  634 515 715

Obrim de dimecres a diumenge de 10h a 17h. Per reserves: [email protected]
< ?php bloginfo('name'); ?>

 

Projecte sostenible

Sostenibilitat i hostaleria

El projecte d’hostaleria de Lasal del Varador s’ha construït seguint els principis de l’arquitectura bioclimàtica. L’objectiu és demostrar que amb un ús més eficient dels recursos aconseguim una activitat més respectuosa amb el medi ambient i un estalvi important en costos.

Estudi bioclimàtic

Adequació i distribució dels espais. A l’estiu, tenim un únic espai ventilat que ens estalvia instal·lar-hi aparells d’aire condicionat; a l’hivern, dues terrasses (una de coberta i tancada, i una altra també de coberta però a l’aire lliure i encarada al sud, cosa que possibilita l’entrada directa de llum.

Ventilació natural creuada.  A l’estiu, permet gaudir de la brisa marina i, a l’hivern, evita la humitat a la terrassa interior.

Materials ecològics

A partir de la combinació ecologia/durabilitat/ preu, hem escollit els materials per a la construcció. En alguns casos per normativa i en altres casos per preu o disponibilitat, ens hem vist obligats a utilitzar materials estàndard que no són ecològics.

Estalvi energètic

A l’estiu evitem l’ús d’aire condicionat, gràcies al doble sostre amb càmera ventilada que  permet obtenir unes temperatures més fresques a l’espai de la terrassa interior. Tots els espais del restaurant reben llum natural directa, de manera que s’evita l’ús de l’electricitat durant el dia. Els llums són de baix consum o dispositius d’encesa automàtics, cosa que optimitza el consum, i les plaques solars tèrmiques escalfen l’aigua per a l’ús diari.

Minimització del transport i embolcall en la compra dels productes

A més de reciclar, es tracta de generar el mínim volum de residus possible, tenint en compte el procés de fabricació i el transport d’un producte. Per tal de minimitzar-ne l’impacte mediambiental, tenim en compte la compra de productes amb poc embolcall, amb envàs reciclable o a granel i la possibilitat de comprar a proveïdors locals.

projecte5

projecte2