BIOCLIMÀTICA

Lasal del Varador està construïda seguint els preceptes de l’arquitectura bioclimàtica. D’aquesta manera, reduïm i optimitzem la quantitat d’energia necessària en el desenvolupament de la nostra activitat. Fent un ús més eficient dels recursos, aconseguim una activitat més respectuosa amb el medi ambient i un estalvi important en els costos.

VENTILACIÓ CREUADA – ORIENTACIÓ

La construcció disposa de ventilació natural creuada entre les dues façanes, la qual cosa facilita així una circulació eficient de l’aire. L’orientació sud-est permet aprofitar al màxim l’energia solar a l’hivern. Els voladissos mòbils ens ofereixen ombra a l’estiu.

ar47 vectoritzat

ESTALVI ENERGÈTIC – ESTALVI D’AIGUA

A l’estiu evitem l’ús d’aparells d’aire condicionat, gràcies al doble sostre amb cambra ventilada que permet obtenir unes temperatures més fresques a l’espai de l’interior. Disposem de doble vidre i tancaments d’alumini amb ruptura de pont tèrmic que ens garanteixen un bon aïllament tèrmic.
Els lavabos tenen un doble sistema de pulsació de 6 o 9 litres per descàrrega.

lasal 2019 22

MATERIALS ECOLÒGICS – VEGETACIÓ

En construir Lasal, hem buscat la millor relació entre ecologia i durabilitat. L’elecció ha estat la més sostenible, tot i que no tots els materials són ecològics, ja que hem optat per allargar al màxim possible la vida dels materials, atès que estan exposats a una alta salinitat de l’aire. Les plantes de l’exterior actuen com a element de control tèrmic: a l’estiu detenen la radiació solar lateral i refresquen i oxigenen l’ambient.

03 B cuina davant el mar