AIGUA

L’aigua és un bé indispensable per a la vida, per al medi i per a les persones. És un recurs escàs i fràgil que cal preservar. El nostre esforç se centra a fer un ús més eficient de l’aigua, reduint-ne el consum per minimitzar l’impacte que la nostra activitat genera sobre el medi.

REDUIR EL CONSUM

Optimizar el consum d’aigua és un dels nostres objectius en el camí cap a la sostenibilitat. Dirigim els nostres esforços a fer-ne un ús racional i eficient. Hem aconseguit disminuir el consum d’aigua utilitzant electrodomèstics de màxima eficiència, incorporant sistemes d’estalvi a les aixetes o dotant els lavabos d’un doble sistema de pulsació per descàrrega.

lasal 2019 02
logo natura 2

AIGUA FILTRADA

Des de la temporada del 2017 oferim als nostres clients aigua filtrada de cortesia. Treballem amb l’empresa Natura per aconseguir aigua d’una puresa excepcional, mitjançant un filtratge ecològic de nanofiltració i electroadhesió. El procés de filtratge ens permet oferir una aigua pura, al mateix temps que reduïm significativament la generació de CO2 i de residus. L’aigua embotellada genera 600 vegades més CO2 que l’aigua de la xarxa. És una aigua que no cal transportar ni envasar. L’oferim amb ampolles de vidre reutilitzables, de manera que minimitzem la generació d’envasos i de residus.

lasal 2019 06