ENERGIA

Amb la instal·lació de la coberta fotovoltaica i una aposta decidida per l’eficiència, hem reduït el cost energètic de 0,37 € per comensal l’any 2012 a un cost de 0,12 € per comensal l’any 2016. Amb l’energia que ens generem i la inversió en projectes comunitaris de producció d’energies renovables ens produïm l’equivalent al 100 % de la nostra energia.

logo somenergia
logo

AUTOCONSUM

L’any 2012 vam començar la transició cap a les energies renovables amb la voluntat de produir-nos tota l’energia necessària per a la nostra activitat. Vam esdevenir la primera instal·lació d’autoconsum solar connectada a la xarxa, sense primes ni subvencions, de tot l’Estat. Hem estat reconeguts amb el premi Intersolar Award al millor projecte solar europeu de l’any 2012 i el premi Eurosolar l’any 2013.

lasal 2019 05
logo generationkWh fb
logo viure de laire

GENERACIÓ D’ENERGIES RENOVABLES

Actualment tenim instal·lades 77 plaques fotovoltaiques, que ens abasteixen del 50 % de l’energia consumida al llarg de l’any, amb una potència total de 21,17 kWp. Per produir-nos el 50 % de l’energia restant, hem invertit en dos projectes col·lectius de generació d’energia renovable: la planta fotovoltaica de Som Energia (Generation kWh), on ens produïm 11.500 kWh/any, i el projecte “Viure de l’aire del cel”, el primer molí eòlic col·lectiu que s’està construint a Catalunya, amb el qual ens produirem l’equivalent a més de 7.000 kWh/any.

lasal 2019 19

MESURES D’EFICIÈNCIA I ESTALVI ENERGÈTIC

Des de Lasal del Varador hem fet una aposta decidida per millorar l’eficiència energètica del nostre local i per reduir el consum energètic al mínim. Les mesures que hem aplicat engloben l’enllumenat LED, els electrodomèstics de màxima eficiència energètica, la instal·lació d’un sistema de plaques solars tèrmiques per a l’aigua calenta i la instal·lació d’un terra radiant tèrmic, entre d’altres.

lasal 2019 29